musea25.html

TwentseWelle
p/a Natuurmuseum Enschede
M.A. de Ruyterlaan 2
Enschede
053 4807680

De Twentse Welle laat zien hoe de mens door de eeuwen heen de grenzen van het bestaan opzoekt en nieuwe ontdekkingen doet; de Twentse Welle vertelt dit verhaal van de mens met Twente als materiaal. In een 110 m lange vitrine zijn er verschillende diorama's! Museum voor jong en oud!Open april 2008