“’t Leaven is as ’n keenderhemd, meestieds te kort!”

Vrijdag 30 november 2007 wordt op Galerie-en Skulpturenpark Groeneveld (www.galerie-groeneveld.nl ) het eerste exemplaar van ‘oetintwente 10 fietsroutes Martin Beumer’ door de schrijver overhandigd aan Mw. J.M.G. Schreijer-Pierik, lid 2e kamer der Staten Generaal.
De bijeenkomst is alleen bestemd voor de vele ‘bekende en onbekende genodigden’.

Het boekwerkje bevat naast de 10 fietsroutes en beschrijvingen van het Twenteland ook vele foto’s en Twentse spreuken, het is 130 blz. groot en full-colour.

Zaterdag 1 december 2007 is dit ‘kleinood’ verkrijgbaar:
in alle boekwinkels (12,95)
bij alle VVV/ANWB-winkels (12,95)
bij alle Bever-Buitensport winkels (12,95)
bij betaling van 12,95 plus verzendkosten (2,50) op giro 3884398 t.n.v. M. Beumer
De Delle 28 Almelo, onder vermelding van fietsboek ‘oetintwente’ en uw volledig adres
volgt later toezending
bij betaling van 12,95 plus verzendkosten (2,50) op giro t.n.v. Uitgeverij BDU
te Barneveld onder vermelding van fietsboek ‘oetintwente’ en uw volledig adres
volgt later toezending.

Zie www.bduboeken.nl“Nem ’t leaven nich te zwoar iej komt der toch nich leavend oet!”